Rotary Crocus Campaign
Rotary Crocus Campaign

Like Us On:

Follow Us On:

Crocus Ambassador:  Kerstin Kiltoft

 

We’re delighted to have as our Crocus Ambassador in Sweden, Rtn Kerstin Kiltoft.

 

Kerstin is one of the most active promoters of the Crocus anywhere in the world.  She's come up with some fantastic ways of using the Crocus (see photo gallery above) and has spread the word throughout Sweden. 

 

If you want some information don´t hesitate to ask me.

Kerstin Kiltoft, Rotary Solna- Haga (District 2350)

Kerstin.kiltoft@swipnet.se

+4670 54 179 24+4670 54 179 24


 

Som ambassadör för Rotarycrocus i Sverige hjälper jag dig gärna att komma igång.

Kerstin Kiltoft, Rotary Solna- Haga (District 2350)

Kerstin.kiltoft@swipnet.se

+4670 54 179 24+4670 54 179 24


 

Kerstin writes: 

 

"I met the” Rotary Crocus” first time in RI Convention, Lisbon, 2013. I was introducing the Crocus in my Rotary Club in August and started the Fundraise in the 1st of September 2013.

 

The easiest way to collect money is to go to the shopping center ask personally people give away some money to make a healthier world and eradicate polio. (40:-/flower)

 

I tried to put the boxes in different stores and restaurants etc. If the owner is interested in those subjects it could be a great success. It is a very interesting journey to try different ways to Fundraise.

 

I always talk about polio eradication. I always bring a box of Crocus with me. And I made a special business card for “Rotary Crocus business”.

 

It is easy to promote the “Rotary Crocus”. I visited some Rotary Clubs and some District Conferences and I´ll continue. There are some Clubs in the District of 2340, 2360 and 2370, started the Crocus project during the year of 2013.

 

Before you start:

The most important thing is to set goals. My goal is 200 000 Skr. until the 30 June 2014. Mr. Bill Gates will triple the money. That will be 600 000 Skr. and 150 000 vaccinations.

 

Our Fundraise was half the way in December 2013.

 

END POLIO NOW concerns everybody in the world.

 


Första gången jag träffade på ”Rotarycrocusen” var I Lissabon på RI Convention 2013. Jag tog Crocusen till Sverige och presenterade den för klubben i augusti och började insamlingen den 1 september. Den lättaste vägen att sälja Crocus är att stå några timmar i ett shoppingcenter. Människor är intresserade av en friskare värld och att skänka några kronor. (40:-/ blomma).

Det är roligt att testa olika vägar för insamling av pengar. Jag har t ex. provat butiker, restauranger etc. Det fungerar om ägaren är intresserad av att själv bidra.

 

Jag har alltid en box med Crocus med mig och talar ständigt om utrotning av polio. Jag har låtit trycka upp speciella visitkort för detta ändamål.

 

Jag promotar Crocus i Rotarykretsar, både i mitt eget distrikt och i andra. Några klubbar har kommit igång i distrikt 2340, 2360 och 2370.


Innan du börjar är det viktigt att sätta upp mål. Jag har satt upp 200 000:- till den 30/6 2014Med Bill Gates insats blir det 600 000:- vilket räcker till 150 000 vaccinationer.

Sista december 2013 hade vi nått halvvägs.


To Order your Crocuses click HERE.

Print | Sitemap
© Rotary Crocus Campaign